cz

Instalace dopravní linky na Sinarském závodě

Vážení kolegové, obchodní partneři,

Rádi bychom Vás informovali, že jsme úspěšně instalovali dopravní linku na Sinarském závodě, v cechu T2. 
Dopravní linka je součástí NDT linky, která nyní umožňuje výrobu trubek se závitovým spojením nejvyšší kvality.

dopravní linka na dopravu trubek na Sinarském závodě

Více se můžete dočíst v přiloženém článku. Pro lepší zobrazení si jej můžete stáhnout z následujícího odkazu. 
Upozorňujeme, že článek je k dispozici pouze v ruském jazyce: /uploads/aktuality/Instalace%20dopravn%C3%AD%20linky.pdf