cz

Prestar má nový pálicí stroj

 

Prestar, s.r.o. pořídil v prosinci 2017 za podpory  Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  - programu INOVACE

č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010062.