cz

Certifikáty

Změna certifikačního orgánu

Firma Prestar, s.r.o. změnila od dubna 2016 certifikační orgán z TÜV – SÜD na Český svářečský ústav, který provádí souběžně certifikaci dle ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834 – 2:2006.

Důvodem přechodu na novou organizaci je stálá potřeba zlepšování svařovacího procesu ve firmě Prestar.

          staré logo                                                         nové logo

                                                                 

 

 

 

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Naše společnost v rámci programu podnikání a inovace pro regionální rozvoj realizuje následující investice:

Inovace v oblasti zavedení výroby brusky vnější  / INOVACE - Výzva IV 
Podpora inovací výrobkových a procesních činností 

Zavedení inovace v oblasti automatizačních linek / INOVACE - Výzva IV
Podpora inovací výrobkových a procesních činností 

Prototypové centrum PRESTAR II  / Potenciál - Výzva III
Podpora aktivit výzkumné vývojové činnosti

Prototyopové centrum PRESTAR / Potenciál - Výzva II 
Podpora aktivit výzkumné vývojové činnosti 

Organizační inovace systémů řízení, reportingu a plánování / Poradenství - Výzva  I 
Podpora aktivit zavedení vyšší úrovně v oblasti řízení, plánování a marketingu


    

ČSU Osvědčení o shodě

ČSU certifikát 243a CSM 16 07 Systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001_2009

ČSU certifikát 243b CSM 16 07 Systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 3834-2_2006 + příloha