cz
  • Kontrola trubek a tyčí
  • Nedestruktivní kontrola trubek
  • Nedestruktivní kontrola tyčí

Nedestruktivní kontrola trubek a tyčí

Kontrolní tratě trubek a tyčí

Nedestruktivní kontrola trubek a tyčí je nutným vybavením  při výrobě kvalitních trubek a tyčí. Kontrolní trať je začleněna do výrobní linky on-line nebo probíhá kontrola samostatně off-line. Pro oba typy je důležité automatické podávání trubek do kontrolního přístroje a rozdělení dobrých/vadných trubek za kontrolou.

Mechanizace kontrolní tratě obsahuje:

  • kontrolní stůl se stavitelnou výškou a vedením trubky
  • vstupní a výstupní trať s regulací rychlosti dle rychlosti zkoušení

Mechanizace nedestruktivní kontroly lze použít u kontroly trubek ultrazvukem, kontrolu vířivými proudy a u metody kontroly magnetickým práškem.
Mechanizaci lze použít při kontrole trubky po délce nebo ke kontrole konců trubek.

Poptávkový formulář